Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema

Osnovni cilj Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema jeste informisanje javnosti o stanju i rizicima u finansijskom sistemu, kao i pravovremeno ukazivanje na potencijalne sistemske rizike. U tu svrhu, u ovom izveštaju su opisani ključni sistemski rizici iz domaćeg i međunarodnog okruženja, regulatorne mere koje se preduzimaju ili će se preduzeti radi njihovog ublažavanja ili otklanjanja, ali i sprečavanja njihovog nastanka. Na agregatnom nivou dati su rezultati makroprudencijalnih stres-testova za bankarski sektor, tendencije u bankarskom i nebankarskom sektoru, kretanja u domaćem i međunarodnom okruženju, kao i kretanja različitih segmenata finansijskog tržišta. Posebno se obrađuju najaktuelnije teme na globalnom i domaćem nivou iz domena finansijske stabilnosti i makroprudencijalne politike, u velikom broju stručnih osvrta.

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Uloga finansijske stabilnosti u novoj strategiji monetarne politike Evropske centralne banke
  • Osvrt 2: Makroprudencijalni stres-testovi bankarskog sektora zone evra Evropske centralne banke u uslovima pandemije virusa korona
  • Osvrt 3: Novine u pogledu razvoja tržišta kapitala
  • Osvrt 4: Razvoj fintech-a i regulisanje digitalne imovine u Republici Srbiji
  • Osvrt 5: Procene vrednosti stambenih nepokretnosti u 2021. godini
  • Osvrt 6: Regulatorne novine u vezi sa zaštitnim slojevima kapitala propisane Petom direktivom o kapitalnim zahtevima
  • Osvrt 7: Klimatski stres-test Evropske centralne banke

Arhiva izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema

Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu

Narodna banka Srbije je do 2010. godine Narodnoj skupštini podnosila Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu.