Lizing

Zakonom o finansijskom lizingu Narodna banka Srbije je određena kao institucija koja izdaje i oduzima dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga; daje saglasnost za sticanje udela/akcija u davaocima finansijskog liziga,  saglasnost na imenovanje organa upravljanja davalaca finansijskog lizinga, kao i druge saglasnosti, saglasno Zakonu o finansijskom lizingu.

Narodnoj banci Srbije je Zakonom o finansijskom lizingu povereno vršenje nadzora nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga, kako posrednog, tako i neposrednog. Narodna banka Srbije   izriče  mere protiv  davalaca  finansijskog lizinga u slučajevima kada se nadzorom  utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u njihovom poslovanju.  Zbog učinjenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju,  davaocima finansijskog lizinga i/ili  članovima organa upravljanja tih davalaca finansijskog lizinga mogu biti izrečene i novčane kazne propisane Zakonom o finansijskom lizingu. 

Narodna banka Srbije donosi i podzakonske akte kojima bliže uređuje poslovanje davalaca finansijskog lizinga, na osnovu zakonski propisanih ovlašćenja.

Osnovni ciljevi nadzora nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga su jačanje poverenja javnosti u finansijski sektor i lizing, obezbeđivanje transparentnosti finansijskog tržišta, razvoj finansijskog tržišta zasnovan na fer konkurenciji, zaštita i edukacija primalaca lizinga i efikasno sprovođenje konsolidovane supervizije učesnika u finansijskom sektoru.

Vesti i saopštenja

Datum:
28.06.2021.
Izvor:
Sektor za kontrolu poslovanja banaka
Datum:
01.06.2020.
Izvor:
Kabinet guvenrera
Datum:
02.03.2020.
Izvor:
Centar za posebnu kontrolu - AML
Datum:
06.02.2020.
Izvor:
Sektor za kontrolu poslovanja banaka
Datum:
09.12.2019.
Izvor:
Sektor za kontrolu poslovanja banaka