Registar zastupnika javnog poštanskog operatora

JP Pošta Srbije Beograd

Beograd, Takovska 2
Podatke o lokacijama na kojima javni poštanski operator pruža svoje usluge možete dobiti na njegovoj internet prezentaciji.
Matični broj: 07461429
PIB: 100002803
Telefon: 011/3718 103
Imejl: posta.rs@posta.rs
WWW: www.posta.rs
Zastupnici: Zastupnici
 
Članovi organa upravljanja i rukovodilac Učešće
Mira Petrović (v.d. direktora) Republika Srbija 100%