Propisi iz oblasti poslova izdavanja (emisije) novca i upravljanja tokovima gotovine

Numizmatički novac

Jedinstveni menični blanketi

Reprodukcija novčanica i kovanog novca

Tehnička uputstva

Novčanice i kovani novac