Izveštaji i analize

Radi obezbeđivanja transparentnosti poslovanja bankarskog sektora u Srbiji i boljeg uvida u finansijski položaj, strukturu i stabilnost ovog sektora i u želji da predstavi aktivnosti i rezultate rada centralne banke u oblasti kontrole banaka, Sektor za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije tromesečno objavljuje izveštaje za bankarski sektor.

Bankarski sektor u Srbiji - tromesečni izveštaji 

Poslednje izdanje - IV tromesečje 2019

 

(Prvi izveštaj je za IV tromesečje 2004.)

Arhiva

Statistički aneks

Poslednje izdanje - IV tromesečje 2019

Od IV tromesečja 2014. Statistički aneks, koji je bio u sastavu izveštaja, objavljuje se u excel formatu.

Arhiva

Analiza odgovora na upitnike dostavljene bankama o njihovim aktivnostima iz oblasti sprečavanja pranja novca 

Počev od 2018. godine, Analiza odgovora banaka na dostavljeni upitnik o aktivnostima iz oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma će se objavljivati jedanput godišnje i obuhvataće period januar-decembar prethodne godine.

Izveštavanje do marta 2018. godine

Zaključno sa 2012, Analiza I obuhvata period januar–jun, a Analiza II period jul–decembar tekuće godine. Počev od 2013, Analiza I obuhvata period oktobar prethodne godine – mart tekuće godine, a Analiza II period april–septembar tekuće godine.