Sednice Izvršnog odbora i promene referentne kamatne stope

O eventualnim izmenama datuma održavanja sednica, navedenih prema Okvirnom kalendaru održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije za 2023. godinu, javnost će biti pravovremeno obaveštena.

Okvirni kalendar održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije
2023. Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
12. januar 5,25 +25
9. februar 5,50 +25
9. mart 5,75 +25
6. april 6,00 +25
11. maj 6,00 0
8. jun 6,25 +25
13. jul 6,50 +25
10. avgust 6,50 0
7. septembar 6,50 0
6. oktobar    
9. novembar    
7. decembar    

 

Saopštenja Izvršnog odbora

 
Datum:
07.09.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
10.08.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
13.07.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
08.06.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
11.05.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
06.04.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
09.03.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
09.02.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
12.01.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera