Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2021. godini

2021. Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
14. januar 1,00 0
11. februar 1,00 0
11. mart 1,00 0
13. april 1,00 0
13. maj 1,00 0
10. jun 1,00 0
8. jul 1,00 0
12. avgust 1,00 0
9. septembar 1,00 0
7. oktobar 1,00 0
9. novembar 1,00 0
9. decembar 1,00 0