Operacije na deviznom tržištu

Devizne intervencije

Narodna banka Srbije sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa. Devizni kurs se formira slobodno, na osnovu ponude i tražnje deviza, a Narodna banka Srbije može da sprovodi intervencije na deviznom tržištu radi ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara prema evru, kao i radi očuvanja stabilnosti cena i finansijskog sistema i održavanja adekvatnog nivoa deviznih rezervi, u skladu s Memorandumom Narodne banke Srbije o ciljanju (targetiranju) inflacije kao monetarnoj strategiji i programima monetarne politike.

Devizne svop aukcije EUR/RSD

Narodna banka Srbije, u skladu s kalendarom redovnih deviznih svop aukcija EUR/RSD, organizuje dvonedeljne i tromesečne aukcije svop prodaje deviza – evra za dinare kojima obezbeđuje dodatnu evro-likvidnost i aukcije svop kupovine deviza – evra za dinare kojima obezbeđuje dodatnu dinarsku likvidnost. Devizne svop aukcije Narodna banka Srbije organizuje radi podsticanja razvoja međubankarskog svop tržišta, kao i podrške efikasnijem upravljanju likvidnošću bankarskog sektora i prevazilaženju problema u vezi sa ograničenjima u međubankarskoj trgovini na tržištu novca.

Svop poeni – razlika između terminskog i spot kursa EUR/RSD u deviznom svopu – ukazuju na razliku u kamatnim stopama koje nose dve valute, evro i dinar, u kojima se devizni svop ugovara, a izračunavaju se na način utvrđen Odlukom o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka.

 

Saopštenja

Datum:
29.07.2022.
Izvor:
Sektor za monetarne i devizne operacije
Datum:
28.07.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
26.07.2022.
Izvor:
Sektor za monetarne i devizne operacije
Datum:
22.07.2022.
Izvor:
Sektor za monetarne i devizne operacije
Datum:
19.07.2022.
Izvor:
Sektor za monetarne i devizne operacije