Propisi iz oblasti računovodstva

Propisi u primeni počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine

Propisi u primeni od 1. januara 2018.

Zahtev za povraćaj uplaćenih sredstava

Prilikom obraćanja Narodnoj banci Srbije za povraćaj uplaćenih sredstava na račun 980-333-07-ZIN-uplata za lična dokumenta i ostale prihode – fizička lica (uplatioci) u obavezi su da zahtev podnose isključivo na propisanom obrascu, s dobrovoljnim pristankom za obradu ličnih podataka, shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obrazac zahteva može se preuzeti u elektronskoj formi, kao i u papirnom obliku na pisarnicama i prijemnim mestima poslovnih objekata Narodne banke Srbije u Beogradu (Kralja Petra 12, Nemanjina 17, Pionirska 2, Ustanička 130) i filijala u Novom Sadu, Nišu, Užicu i Kragujevcu.

Zahteve koji nisu podneti na propisanom obrascu, kao i nepotpune zahteve, Narodna banka Srbije neće uzeti u razmatranje.