Nadgledanje platnih sistema

Narodna banka Srbije vodi računa o platnim sistemima i promoviše njihovu stabilnost, sigurnost i efikasnost obavljanjem uloge operatora platnih sistema i „katalizatora“ njihovog razvoja, a naročito funkcije nadzora/nadgledanja tih sistema. Navedene uloge Narodne banke Srbije međusobno su povezane, jedna drugu dopunjavaju i usmerene su ka istom cilju – obezbeđivanju sigurnog i efikasnog funkcionisanja platnih sistema u Republici Srbiji.

Pravni osnov nadzora/nadgledanja

Narodna banka Srbije obavlja funkciju nadzora/nadgledanja platnih sistema u skladu sa  Zakonom o Narodnoj banci Srbije (čl. 4. i 59), Zakonom o platnim uslugama i podzakonskim aktima neophodnim za primenu zakonskih odredaba koje se odnose na platne sisteme.

Transparentan i pouzdan pravni okvir, kao i dostupnost neophodnih informacija, preduslovi su za uspostavljanje i sveobuhvatno upravljanje platnim sistemom zbog identifikovanja, procene i praćenja, kao i zbog donošenja odluka o merama za postupanje sa svim vrstama rizika koji se mogu pojaviti u njima.

Delokrug nadzora/nadgledanja

Delokrug nadzora/nadgledanja čine prvenstveno platni sistemi i aktivnosti u okviru ove funkcije usmerene su na rad tih sistema u celini, a ne na individualne učesnike u njima. S druge strane, u delokrugu nadgledanja su i platni instrumenti čijim se korišćenjem iniciraju platne transakcije koje se izvršavaju u platnim sistemima – ako je upotreba tih instrumenata uređena posebnim pravilima dogovorenim između njihovih izdavalaca.

Ciljevi i principi nadzora/nadgledanja:

Osnovni ciljevi nadzora/nadgledanja platnih sistema su stabilnost i sigurnost njihovog rada i adekvatno upravljanje rizicima u ovim sistemima. 
Ključni principi kojima se Narodna banka Srbije rukovodi u obavljanju nadzora/nadgledanja platnih sistema su:

  • transparentnost
  • primena međunarodno priznatih standarda 
  • konzistentnost u primeni zahteva i standarda na uporedive platne sisteme

Zadatak Narodne banke Srbije je stvaranje takvog regulatornog okvira kojim će se, s jedne strane, podstaći konkurentnost na tržištu i omogućiti razvoj inovacija, a, s druge strane, uspostaviti jedinstvena pravila koja bi važila za sve učesnike na tržištu, uz očuvanje bezbednosti plaćanja i efikasno upravljanje rizicima u platnim sistemima. Na taj način se obezbeđuje dosledna primena istih poslovnih zahteva i standarda na sve platne sisteme (uključujući i platne sisteme čiji je operator Narodna banka Srbije). 

Transparentnost

Izveštavanjem o godišnjim aktivnostima koje sprovodi u okviru ove funkcije Narodna banka Srbije osigurava svoju transparentnost i doprinosi razumevanju zahteva i standarda s kojima treba da budu usklađeni platni sistemi.

Primena međunarodno priznatih standarda 

Narodna banka Srbije obavlja funkciju nadzora/nadgledanja platnih sistema, uzimajući u obzir i međunarodne principe za platne sisteme, kao i standarde za platne instrumente u oblasti nadgledanja.

Konzistentnost u primeni zahteva i standarda na uporedive platne sisteme

Zadatak Narodne banke Srbije je stvaranje takvog regulatornog okvira kojim će se, s jedne strane, podstaći konkurentnost na tržištu i omogućiti razvoj inovacija, a, s druge strane, uspostaviti jedinstvena pravila koja bi važila za sve učesnike na tržištu, uz očuvanje bezbednosti plaćanja i efikasno upravljanje rizicima u platnim sistemima. Na taj način se obezbeđuje dosledna primena istih poslovnih zahteva i standarda na sve platne sisteme (uključujući i platne sisteme čiji je operator Narodna banka Srbije). 

Zahtevi izveštavanja za operatere platnog prometa