Zaštitni elementi novca

Istorija falsifikovanja novca vremenski se poklapa s nastankom novca. Dok emitenti novca usavršavaju tehnike izrade i zaštite novca, falsifikatori, koristeći naučnotehnička dostignuća, pokušavaju da što vernije imitiraju zaštitne elemente novca kako bi lažni novac pustili u opticaj i tako stekli materijalnu korist. S obzirom na to da je posedovanje falsifikovanog novca ekonomski gubitak za onoga u čijem se posedu nađe, veoma je važno poznavati zaštitne elemente novca i odbiti prijem sumnjivog novca. 

Novčanice koje izdaje Narodna banka Srbije za potrebe platnog prometa na teritoriji Republike Srbije izrađene su po najvišim svetskim standardima zaštite od falsifikovanja – primena vidljivih i skrivenih (golim okom nevidljivih) elemenata zaštite, kombinovanje različitih tehnika štampe i korišćenje specijalnih boja – s ciljem da se originalni novac zaštiti od falsifikovanja. Naravno, da bi se napravila razlika između originalnog i falsifikovanog novca, potrebno je da se poznaju zaštitni elementi na pojedinim apoenima, kao i da se u momentu prijema novca obrati pažnja na njih.

Radi borbe protiv falsifikovanja novca, Narodna banka Srbije upoznaje najširu javnost sa elementima zaštite dinarskih novčanica.