Novčanice u opticaju

10 dinara

Opis lica: Portret Vuka Stefanovića Karadžića, otvorena knjiga i Vukov pribor za pisanje (eksponati stalne postavke Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu), tri slova moderne srpske azbuke.

Opis naličja: Figura Vuka Stefanovića Karadžića (detalj sa fotografije), učesnici "Prvog svetoslovenskog skupa" održanog u Pragu 1848. godine (detalj sa fotografije), friz od slova, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na oker podlozi.

Dimenzije: 62 x 131 mm

Boja: Okeržuta, braon, zelena

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Radovan Jelašić
od 19. maja 2006.
Dejan Šoškić
od 30. septembra 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 24. maja 2013.

20 dinara

Opis lica: Portret Petra II Petrovića Njegoša, desno od portreta prikazan je, linijskim crtežom, Cetinjski manastir.

Opis naličja: Figura Petra II Petrovića Njegoša, detalj sa ukrasne minijature s prvog slovenskog oktoiha, štampanog na Cetinju 1494. godine, planinski masiv Komova, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na zelenoj podlozi.

Dimenzije: 64 x 135 mm

Boja: Zelena, okeržuta i diskretna crna

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Radovan Jelašić
od 18. jula 2006.
Dejan Šoškić
od 30. septembra 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 24. maja 2013.

50 dinara

50_lice
50_nalicje

Opis lica: Portret kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, stilizovani prikaz dela violine, klavijatura i notni zapis iz Mokranjčeve zaostavštine.

Opis naličja: Figura Stevana Stojanovića Mokranjca, motiv iluminacije sa Miroslavljevog jevanđelja, notni zapis, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na ljubičastoj podlozi.

Dimenzije: 66 x 139 mm

Boja: Ljubičasta, ton oker boje

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Radovan Jelašić
od 15. novembra 2005.
Dejan Šoškić
od 20. juna 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 28. februara 2014.

100 dinara

100_lice
100_nalicje

Opis lica: Portret naučnika Nikole Tesle, formula za jedinicu magnetne indukcije, prikaz električnog pražnjenja, prikaz jednog Teslinog postrojenja.

Opis naličja: Figura Nikole Tesle (motiv sa fotografije iz Muzeja Nikole Tesle u Beogradu), crtež Teslinog elektromotora, “ Teslina golubica”, znak Narodne banke Srbije/veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na plavoj podlozi.

Dimenzije: 68 x 143 mm

Boja: Plava, okeržuta i zelena

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Mlađan Dinkić
od 2. jula 2003.
Radovan Jelašić
od 17. septembra 2004.
Radovan Jelašić
od 20. oktobra 2006.
Dejan Šoškić
od 11. maja 2012.
Jorgovanka Tabaković
od 24. maja 2013.

200 dinara

200_lice
200_nalicje

Opis lica: Portret Nadežde Petrović, prikaz skulpture Nadežde Petrović, obrisi crkve manastira Gračanica, slikarska četkica.

Opis naličja: Figura Nadežde Petrović kao dobrovoljne bolničarke u vreme Prvog balkanskog rata, prikaz crkve manastira Gračanica, deo kompozicije s jedne od slika Nadežde Petrović, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na plavoj podlozi.

Dimenzije: 70 x 147 mm

Boja: Braoncrvena, uz dodatak plavih tonova

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Radovan Jelašić
od 2. jula 2005.
Dejan Šoškić
od 30. septembra 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 5. jula 2013.

500 dinara

500_lice
500_nalicje

Opis lica: Portret Jovana Cvijića, geografa.

Opis naličja: Figura Jovana Cvijića, stilizovani prikaz etno motiva, znak Narodne banke Srbije/ veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na zelenoj podlozi.

Dimenzije: 70 x 147 mm

Boja: Plavozelena, crvenobraon, zelena i žuta boja

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Radovan Jelašić
od 17. septembra 2004.
Radovan Jelašić
od 4. juna 2007.
Dejan Šoškić
od 30. decembra 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 7. decembra 2012.

1000 dinara

1000_lice
1000_nalicje

Opis lica: Portret Đorđa Vajferta, prikaz kompleksa objekata Vajfertove pivare, kinegram "Sveti Đorđe ubija aždaju".

Opis naličja: Figura Đorđa Vajferta u sedećem položaju, deo enterijera zgrade Narodne banke Srbije, prikaz prigodne medalje; znak Narodne banke Srbije/veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na crvenoj podlozi.

Dimenzije: 72 x 151 mm

Boja: Crvena, okeržuta, plavozelena

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Mlađan Dinkić
od 24. marta 2003.
Kori Udovički
od 15. septembra 2003.
Radovan Jelašić
od 18. jula 2006
Dejan Šoškić
30. decembra 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 25. jula 2014.

2000 dinara

2000_lice
2000_nalicje

Opis lica: Portret Milutina Milankovića, centralnim delom novčanice dominira figura Milutina Milankovića za radnim stolom, ispod koje je grafički prikaz njegovih proračuna pomeranja snežne granice za protekli deo kvartara od 600.000 godina.

Opis naličja: Figura Milutina Milankovića, fragment stilizovanog prikaza sunčevog diska, a u centralnom delu dominira prikaz Milankovićevog rada „Putanja severnog nebeskog pola“,veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na maslinastoj podlozi.

Dimenzije: 74 x 155 mm

Boja: Dominiraju sivomaslinasti tonovi uz dodatak žutonarandžaste i plave boje

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Dejan Šoškić
od 30. decembra 2011.
Jorgovanka Tabaković
od 7. decembra 2012.

5000 dinara

5000_lice
5000_nalicje

Opis lica: Portret Slobodana Jovanovića

Opis naličja: Figura Slobodana Jovanovića, fragment zgrade Savezne skupštine i stilizovan prikaz enterijera skupštinske sale;  znak Narodne banke Srbije/veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na ljubičastoj podlozi.

Dimenzije: 76 x 159 mm

Boja: Tonovi zelene, ljubičaste i žute 

Odluke po godinama izdavanja
Potpis guvernera
U opticaju
Mlađan Dinkić
od 2. jula 2003.
Dejan Šoškić
od 26. novembra 2010. 
Jorgovanka Tabaković
od 6. maja 2016.