Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Koliko je jak kanal kamatne stope u Srbiji?
  • Osvrt 2: Uticaj pandemije virusa korona na kretanja u svetskoj auto-industriji i implikacije na Srbiju
  • Osvrt 3: Struktura i dinamika troškova domaće privrede u periodu 2014–2019.
  • Osvrt 4: Revizije monetarnih strategija FED-a i ECB-a
  • Osvrt 5: Projekcija rasta domaćeg BDP-a Narodne banke Srbije, njena revizija tokom godine i poređenje s projekcijama međunarodnih finansijskih institucija

Arhiva izveštaja o inflaciji: