Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Uzroci rasta tekuće inflacije
  • Osvrt 2: Neto pozicija privrede i stanovništva prema bankama u Srbiji i prema inostranstvu u uslovima pandemije i poređenje s prethodnom krizom
  • Osvrt 3: Ekonomski oporavak i perspektive regiona srednje i jugoistočne Evrope
  • Osvrt 4: Glavni izazovi za monetarne politike zemalja u usponu, uključujući Srbiju
  • Osvrt 5: Uloga bankarskog sektora u finansiranju privrednog rasta i potencijalne implikacije problema s tužbama po osnovu bankarskih naknada na finansijsku i makroekonomsku stabilnost

Arhiva izveštaja o inflaciji: