Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Сигнали попуштања инфлаторних притисака на глобалном нивоу
  • Осврт 2: Шта нам тренутно говоре резултати анкета о инфлационим очекивањима
  • Осврт 3: Скорашњи трендови у кретању девизних резерви, с посебним освртом на Србију
  • Осврт 4: Оцена платнобилансних кретања у 2022. години у Србији и фактора који су довели до бољих кретања од очекиваних у претходној пројекцији
  • Осврт 5: Оцена услова на тржишту рада Србије
  • Осврт 6: Алтернативни сценарији пројекције

Архива извештаја о инфлацији: