Међународна инвестициона позиција РС

ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од првог тромесечја 2014. међународна инвестициона позиција Републике Србије приказиваће се у сагласности са Приручником за израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције, шестo издање Међународног монетарног фонда, 2009. (БПМ6).