Платни биланс

Архива

Платни биланс Републике Србије по месецима (BPM6)

Платни биланс Републике Србије по месецима, шира шема (BPM6)

Услуге, по земљама (BPM6)

Биланс услуга (BPM6)

Страна директна улагања, по земљама (BPM6)

Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима (BPM6)

Туризам (BPM6)

Туризам, по земљама (BPM6)