Пословање друштава-давалаца финансијског лизинга

Тромесечни извештај Сектор финансијског лизинга у Србији

Последње издање - IV тромесечје 2020.

 

Анализа одговора на упитнике достављене даваоцима финансијског лизинга о њиховим активностима из области спречавања прања новца

Почев од 2019. године, Анализа одговора на упитнике достављене даваоцима финансијског лизинга о њиховим активностима из области спречавања прања новца ће се објављивати једанпут годишње и обухватаће период јануар-децембар претходне године.

Анализе објављене у претходном периоду: