Прописи из области послова надзора над обављањем делатности осигурања

Прописи донети на основу Закона о осигурању

 

Прописи донети на основу Закона о рачуноводству

Прописи у примени почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2023. године

Прописи у примени почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2021. године

Прописи у примени почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2015. године