Прописи из области статистике државних финансија и секторска класификација

Секторска класификација

Секторска класификација користи се искључиво за потребе израде статистичких извештаја који се достављају Народној банци Србије.

Страна правна лица (део Сектора 71 за биланс стања)

Секторска класификација институционалних сектора према Европском систему рачуна (ESA2010)