Заштитни елементи новца

Историја фалсификовања новца временски се поклапа с настанком новца. Док емитенти новца усавршавају технике израде и заштите новца, фалсификатори, користећи научнoтехничка достигнућа, покушавају да што верније имитирају заштитне елементе новца како би лажни новац пустили у оптицај и тако стекли материјалну корист. С обзиром на то да је поседовање фалсификованог новца економски губитак за онога у чијем се поседу нађе, веома је важно познавати заштитне елементе новца и одбити пријем сумњивог новца. 

Новчанице које издаје Народна банка Србије за потребе платног промета на територији Републике Србије израђене су по највишим светским стандардима заштите од фалсификовања – примена видљивих и скривених (голим оком невидљивих) елемената заштите, комбиновање различитих техника штампе и коришћење специјалних боја – с циљем да се оригинални новац заштити од фалсификовања. Наравно, да би се направила разлика између оригиналног и фалсификованог новца, потребно је да се познају заштитни елементи на појединим апоенима, као и да се у моменту пријема новца обрати пажња на њих.

Ради борбе против фалсификовања новца, Народна банка Србије упознаје најширу јавност са елементима заштите динарских новчаница. 

1000 динара


Заштитни елементи новчанице од 1000 динаратитни елементи новчанице од 1000 динара

Опширније

2000 динара


Заштитни елементи новчанице о 2000 динара

Опширније

5000 динара


Заштитни елементи новчанице о 5000 динара

Опширније