Анализа дуга РС

Анализа дуга Републике Србије

Поред тромесечних података о стању спољног дуга, Народна банка, у складу с приспећем података, објављује и тромесечне анализе о кретању спољног и јавног дуга Републике Србије с показатељима одрживости на средњи и дуги рок.

Први број Анализе дуга Републике Србије је Септембар 2009.

 

Последње издање - Март 2014.