Трендови у кредитној активности

Извештај Трендови у кредитној активности детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се разматра кретање кредитне активности, цена задуживања привреде и становништва, као и услови на кредитном тржишту на основу фактора који опредељују понуду и тражњу за кредитима.
 
Највећим делом извештај се ослања на податке монетарне статистике и статистике каматних стопа Народне банке Србије, као и на резултате анкете о кредитној активности коју спроводи Народна банка Србије.

Са изузетком првог извештаја, који се односи на период јануар–септембар 2015, овај извештај се објављује у тромесечној динамици.

Последњи извештај - IV тромесечје 2023.