Ковани новац у оптицају

1 динар

1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), рељеф зграде Народне банке Србије, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија исписан ћирилицом и латиницом) и ознака еминента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: Вишеслојни материјал, чије је језгро нискоугљенички челик, обострано електрохемијски платиниран основним слојем бакра/двоструко пресвучен галванском превлаком, и то првим слојем бакра и другим слојем месинга.

Пречник: 20 mm

Маса: 4,20 g

Године ковања: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. и 2021.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 20. марта 2009. издање с Великим грбом Републике Србије.
Од 20. маја 2011. издање с модификованим Великим грбом Републике Србије.
Од 5. јула 2013. издање с модификованом, двоструко пресвученом галванском превлаком.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), рељеф зграде Народне банке Србије, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија исписан ћирилицом и латиницом) и ознака еминента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 75% Cu, 0,5% Ni, 24,5% Zn

Пречник: 20 mm

Маса: 4,26 g

Године ковања: 2005, 2006, 2007, 2008. и 2009.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2005.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), рељеф зграде Народне банке Србије, ознака године ковања.

Опис реверса:Ознака емитента (текст Народнa банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом) и знак Народне банке Србије.

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 20 mm

Маса: 4,34 g

Године ковања: 2003. и 2004.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2003.

2 динара

2 динара
2 динара

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Грачаница.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: Вишеслојни материјал, чије је језгро нискоугљенички челик, обострано електрохемијски платиниран основним слојем бакра/двоструко пресвучен галванском превлаком, и то првим слојем бакра и другим слојем месинга.

Пречник: 22 mm

Маса: 5,05 g

Године ковања: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. и 2021.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 20. марта 2009. - издање с Великим грбом Републике Србије.
Од 20. маја 2011. - издање с модификованим Великим грбом Републике Србије.
Од 5. јула 2013. - издање с модификованом, двоструко пресвученом галванском превлаком.
1 динар
1 динар

Опис аверса:Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Грачаница, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 75% Cu, 0,5% Ni, 24,5% Zn

Пречник: 22 mm

Маса: 5,15 g

Године ковања: 2006, 2007, 2008, 2009. и 2010

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 27. децембра 2006.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Грачаница, ознака године ковања.

Опис реверса:Ознака емитента (текст Народна банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом), знак Народне банке Србије.

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 22 mm

Маса: 5,24 g

Године ковања: 2003.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2003.

5 динара

5 динара
5 динара

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Крушедол, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: Вишеслојни материјал, чије је језгро нискоугљенички челик, обострано електрохемијски платиниран основним слојем бакра/двоструко пресвучен галванском превлаком, и то првим слојем бакра и другим слојем месинга.

Пречник: 24 mm

Маса: 5,78 g

Године ковања: 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. и 2021.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 5. јула 2013.
1 динар
1 динар

Опис аверса:Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Крушедол, ознака године ковања.

Опис реверса:Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 75% Cu, 0,5% Ni, 24,5% Zn

Пречник: 24 mm

Маса: 6,13 g

Године ковања: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. и 2012.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2005, издање с Великим грбом Републике Србије.
Од 20. маја 2011, издање с модификованим Великим грбом Републике Србије.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Крушедол, ознака године ковања.

Опис реверса:Ознака емитента (текст Народна банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом), знак Народне банке Србије.

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 24 mm

Маса: 6,23 g

Године ковања: 2003.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2003.

10 динара

10 динара
10 динара

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), мотиви 25. летње Универзијаде у Београду, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 26 mm

Маса: 7,77 g

Године ковања: 2009

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 26. јуна 2009.
1 динар
1 динар

Опис аверса:Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Студеница, ознака године ковања.

Опис реверса:Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 26 mm

Маса: 7,77 g

Године ковања: 2005, 2006, 2007, 2010, 2011. и 2012.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2005.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности(бројем и словима), здање манастира Студеница, ознака године ковања.

Опис реверса:Ознака емитента (текст Народна банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом), знак Народне банке Србије.

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 26 mm

Маса: 7,77 g

Године ковања: 2003.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2003.

20 динара

20 динара
20 динара

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Михајла Пупина, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2012

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 8. јуна 2012.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Иве Андрића, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2011.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 20. маја 2011.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Ђорђа Вајферта, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2010.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
2010.
Од 16. јуна 2010.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Милутина Миланковића, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2009.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 26. јуна 2009.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Доситеја Обрадовића, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2007.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 10. децембра 2007.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности, (бројем и словима), лик Николе Тесле, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2006.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 30. јула 2006.
1 динар
1 динар

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање Храма светог Саве на Врачару, ознака године ковања.

Опис реверса: Ознака емитента (текст Народна банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом), знак Народне банке Србије.

Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn

Пречник: 28 mm

Маса: 9,00 g

Године ковања: 2003.

Одлуке по годинама издавања
У оптицају
Од 2. јула 2003.