Процес одлучивања о монетарној политици

Одлуке о монетарној политици доноси Извршни одбор Народне банке Србије, који чине гувернер и вицегувернери. Извршни одбор доноси одлуке на седницама, већином гласова свих чланова. У случају изједначеног броја гласова, одлучује глас гувернера.

Одлуке Извршног одбора o референтнoj каматнoj стопи заснивају се на анализи макроекономских кретања, пројекцији инфлације и анализи одступања остварене од пројектоване инфлације. Пројекција инфлације израђује се тромесечно и објављује као саставни део Извештаја о инфлацији (у фебруару, мају, августу и новембру). Референтна каматна стопа се мења у складу са економским кретањима и пројекцијама динамике инфлације, тако да доприноси одржавању инфлације у пројектованом оквиру.

Седнице Извршног одбора на којима се одлучује о референтној каматној стопи одржавају се, по правилу, првог радног четвртка након 6. у месецу, а саопштење за јавност са седнице Извршног одбора на којој се одлучује о референтној каматној стопи објављује се у 12.00 часова на интернет страници Народне банке Србије . У саопштењу за јавност наводе се разлози који су определили конкретну одлуку Извршног одбора.

Након састанака Извршног одбора на којима се разматрају и усвајају макроекономске пројекције и Извештај о инфлацији (фебруар, мај, август и новембар), организују се конференције за штампу које имају за циљ упознавање јавности са актуелним макроекономским кретањима и пројекцијама инфлације, бруто домаћег производа и других важних макроекономских величина, као и ризицима њиховог остваривања. Такође, објашњава се монетарна политика Народне банке Србије, као и разлози доношења конкретних одлука Извршног одбора. Конференција за штампу преноси се уживо на интернет страници Народне банке Србије, уз истовремено објављивање Извештаја о инфлацији и материјала који је презентован на конференцији. Приступ јавности овим информацијама омогућава боље разумевање монетарне политике коју води Народна банка Србије и њене одлучности у остваривању основних циљева који су утврђени законом, а тиме и усидравању инфлационих очекивања.

MO-sednice_cir