Kалендар објављивања података

Статистичке
области
Календар објављивања података у 2024.
јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец
Монетарна статистика
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Статистика осталих финансијских посредника
(T-1)

25.

/

25.

/

27.

/

/

26.

/

/

25.

/

Каматне стопе и курс динара
(M-1)
Каматне стопе НБС

24.

23.

22.

24.

24.

24.

24.

23.

42.

24.

22.

24.

Активне и пасивне каматне стопе НБС

8.

8.

8.

8.

8.

7.

8.

8.

6.

8.

8.

6.

Просечна пондерисана стопа на репо аукцијама НБС

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

Каматне стопе банака на кредите и депозите за становништво и нефинансијски сектор

29.

28.

26.

26.

29.

26.

26.

27.

26.

25.

27.

27.

Каматне стопе на хартије од вредности

25.

26.

25.

25.

24.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

25.

Курсеви динара према страним валутама - крај и просек периода

3.

1.

1.

1.

7.

3.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

Статистика економских односа са иностранством
Платни биланс
(M-2)

18.

14.

20.

18.

15.

19.

18.

14.

19.

17.

13.

18.

Биланс услуга и туризам
(M-2)

25.

21.

27.

25.

22.

26.

25.

21.

26.

24.

20.

25.

Стране директне инвестиције
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Међународна инвестициона позиција
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Спољни дуг
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Извештај званичних девизних резерви и девизне ликвидности
(M-1)

31.

29.

29.

30.

31.

28.

31.

30.

30.

31.

29.

30.

Девизне резерве
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Обавезе банака према иностранству
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Девизно тржиште
(M-1)

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

24.

Напомена:
М-1 и М-2 се односе на месечне податке који се објављују за претходни месец, односно за претходна два месеца.
T-1 се односи тромесечне податке који су објаљују за претходно тромесечје.