СИСТЕМ ВЕБ-СЕРВИСА

О систему веб-сервиса

Путем система веб-сервиса, Народна банка Србије омогућава правним субјектима да аутоматизују приступ понуђеним подацима и да их користе у својим информационим системима на начин који највише одговара њиховим потребама.

Регистровани корисници веб-сервис система добијају могућност приступа јавним подацима Народне банке Србије, путем конзистентног скупа програмских интерфејса. На тај начин им је омогућено да понуђене податке интегришу у своје информационе системе коришћењем широког спектра програмерских технологија. Важно је напоменути да веб-сервис систем не омогућава приступ подацима преко готових визуелних интерфејса. Корисницима је остављено да сами развију своје апликативне модуле и користе податке на начин који највише одговара њиховим пословним потребама. Детаљан опис услуга система веб-сервиса дат је у техничкој документацији.

Врсте услуга (сервиса) које пружамо

Веб-сервис систем Народне банке Србије састоји се од двa скупа сервиса:

 • Бесплатни сервиси
  • Сервис за приступ основним шифарницима
  • Сервис за приступ курсним листама
  • Сервис за приступ текућој курсној листи
  • Сервис за приступ курсним листама по мењачким пословима
  • Сервис вредности инвестиционих јединица добровољних пензионих фондова
  • Сервис за приступ ефективним преконоћним стопама
  • Сервис за приступ регистру ималаца рачуна
  • Сервис за приступ регистру примљених неизвршених решења у принудној наплати
  • Сервис за приступ регистру учесника на тржишту осигурања
  • Сервис статистике коришћења услуге
 • Сервиси који се тарифирају
  • Сервис за приступ регистру дужника у принудној наплати

Предности коришћења система

 • Једноставна интеграција јавних података НБС у софтверске системе корисника услуга
 • Сталан (24 x 7) приступ подацима са сваког рачунара корисника услуге који има приступ Интернету
 • Смањење ризика проузрокованих људским фактором
 • Смањење трошкова (аутомазацијом процеса приступа подацима)

Услови и начин коришћења система

Право приступа и коришћења услуга система имају правна лица и предузетници која су успешно извршила процес учлањења у веб-сервис систем Народне банке Србије.
Учлањењем у систем, корисник аутоматски стиче право коришћења бесплатних сервиса из веб сервис система Народне банке Србије.
Уколико корисник жели да користи услуге сервисa који се тарифирају, потребно је да изврши процес активирања сервиса који се тарифирају у веб-сервис систему Народне банке Србије. Процес активирања сервиса који се тарифирају, могу извршити само чланови веб-сервис система НБС. Тарифе по којима се врши тарифирање услуга система дефинисане су у одлуци о јединственој тарифи НБС.