Руководство

Гувернер Јоргованка Табаковић

 

Јоргованка Табаковић рођена је 21. марта 1960. године у Вучитрну. Гимназију је завршила 1977. године. Исте године уписала је Економски факултет у Приштини, на којем је, због високог просека оцена оствареног током прве две године студија, користећи право скраћеног студирања, 14. маја 1981. године дипломирала као студент генерације. Од 1981. године до 1989. године радила је као професор економских предмета у Средњој економској школи у Приштини. Наредне две године обављала је послове финансијског директора у трговинској кући „Грмија“.

Почетком 1992. године прелази у Приштинску банку а.д. у систему Београдске банке на место заменика директора и на пословима у банкарству остаје до 1999. године. Исте године засновала је радни однос у Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., у којем је била до тренутка ступања на функцију гувернера. Од марта 2005. до априла 2010. године обављала је функцију директора Сектора за логистику, а затим је радила као стручњак за економске послове.

Магистрирала је 1999. године на тему „Реформа банкарског система Југославије“ на Економском факултету у Приштини, а 2008. године поднела је пријаву докторске дисертације под називом „Инструменти централне банке – домети и ограничења на примеру Републике Србије”. Докторску дисертацију одбранила је маја 2011. године.

Бирана је за народног посланика у шест сазива Народне скупштине Републике Србије – три пута од 1993. до 2000. године и још три пута од 2007. до 2012. године. У два мандата је била председник Одбора за финансије Народне скупштине Републике Србије. Од марта 1998. године до октобра 2000. године обављала је функцију министра за економску и власничку трансформацију у Влади Републике Србије.

У 2018. години објављена је њена књига „Монетарна политика – нема коначних победа“, у 2020. години књига „Моји одговори – прилог историји банкарства Србије у 21. веку“, а у 2021. години „Тачка преокрета – у равнотежи је кључ успеха“. Током 2006. и 2007. године била је ангажована као предавач на Факултету за менаџмент у Новом Саду.

Због доприноса расту и стабилизацији српске економије, угледни месечник The Banker, британски магазин у власништву Financial Times-а, с готово стогодишњом традицијом, прогласио је гувернера Јоргованку Табаковић за најбољег гувернера на светском нивоу и за најбољег европског гувернера за 2020. годину.

Од августа 2012. године обавља функцију гувернера Народне банке Србије. Народна скупштина Републике Србије у јуну 2018. године изабрала ју је на место гувернера у новом шестогодишњем мандату од августа 2018, и то на предлог Александра Вучића, председника Републике.

Удовица је, мајка троје деце: Иване, Милене и Николе.


Вицегувернер Жељко Јовић

 

Жељко Јовић је рођен 29. септембра 1979. године у Шапцу.

Дипломирао је 2003. године на Економском факултету у Београду, на смеру Финансије, банкарство и осигурање. Магистарске студије, смер Финансијски и банкарски менаџмент, завршио је 2010. године одбраном тезе „Примена интерног приступа при управљању кредитним ризиком у банкарском сектору Републике Србије”. Докторирао је 2017. године на тему „Анализа детерминанти кредитног ризика у условима изражене информационе асиметрије”.

Од 2004. године био је запослен у пословним банкама, обављајући послове у вези са управљањем ризицима, почев од аналитичара ризика до директора сектора за управљање ризицима. Од јула 2012. године запослен је у Народној банци Србије, на позицији заменика генералног директора Сектора за контролу пословања банака, а од новембра 2012. године био је на позицији генералног директора Сектора. Био је директор Управе за надзор над финансијским институцијама од марта до јуна 2018. године, када је Управа законски укинута, а он изабран за вицегувернера. 

Одлуком Владе Србије од 10. октобра 2012. године именован је за члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита на предлог Народне банке Србије. Након измене Закона о Агенцији за осигурање депозита, 2015. године поново је изабран у Управни одбор Агенције и наведену дужност обављао је до избора за директора Управе.

Био је стални члан Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије, у складу са Законом о ревизији од његовог конституисања. Од јануара 2015. до марта 2018. године обављао је функцију председника Одбора за јавни надзор.

Члан је Комитета за финансијску стабилност Републике Србије од његовог конституисања 2013. године. До доласка у Народну банку Србије, био је сарадник Одбора за кредитни ризик при Удружењу банака Србије. Члан је међународног удружења менаџера ризика (Professional Risk Managers’ International Association).

Објавио је једанаест радова у часописима и тематским зборницима у вези са управљањем кредитним ризиком, финансијском кризом и могућим одговорима реалне економије у условима кризе.

За вицегувернера Народне банке Србије изабран је, на предлог гувернера, одлуком Народне скупштине Републике Србије у јуну 2018. године, на период од шест година.

Живи у Београду. Отац је двоје деце.


Вицегувернер Ана Ивковић

 

Ана Ивковић је рођена 26. маја 1974. године у Ужицу.

Дипломирала је 1998. године на Економском факултету у Београду, на смеру Финансије, банкарство и осигурање. Магистарске студије завршила је на смеру Mонетарни, банкарски и финансијски менаџмент одбраном тезе „Оперативно спровођење мера монетарне политике”. Докторирала је 2016. године на тему „Утицај централне банке на функционисање и развој тржишта новца”.

У периоду од 1999. године до 2001. године радила је у Београдској банци а. д., у Сектору за истраживање и развој. Од 2002. године ради у Народној банци Србије на различитим позицијама, од саветника у Сектору за девизне послове, генералног директора Сектора за финансијску стабилност до генералног директора Директората за економска истраживања и статистику, након чега је у септембру 2018. изабрана за вицегувернера. Током седамнаест година рада у Народној банци Србије била је посвећена развоју извештаја и аналитичке апаратуре. Учествовала је у оцени ефеката предузетих мера, бавила се макроекономским и монетарним анализама и пројекцијама. Пратила је и извештавала о међународној пракси у различитим доменима. Учествовала је у изради, размени и представљању стратешких докумената у процесу придруживања Србије Европској унији.

Објавила је више стручних радова о тржишту новца у Србији и свету и приливу страног капитала.

Функцију вицегувернера Народне банке Србије обавља од септембра 2018. године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије у септембру 2021. године изабрана је, на предлог гувернера, за вицегувернера Народне банке Србије у новом шестогодишњем мандату.

Живи у Београду. Удовица је и мајка је двоје деце.

 


Вицегувернер Драгана Станић

 

DraganaStanic

Драгана Станић је рођена 19. марта 1975. године у Котору.

Дипломирала је 1997. године на Економском факултету у Београду, на смеру Финансије, банкарство и осигурање. Магистарске студије завршила је 2009. године на истом факултету, одбраном тезе „Информационо-технолошки аспект управљања ризицима у платном систему”.

Професионални ангажман у Народној банци Србије започела је 1998. године, у тадашњем Сектору за монетарни систем и политику, да би 2003. године своје радно ангажовање наставила у Сектору за платни систем. У Народној банци Србије обављала је послове на свим нивоима, од приправника до генералног директора сектора. За генералног директора Сектора за платни систем именована је 2015. године и до избора за вицегувернера у септембру 2018. године била је на тој позицији.

Учествовала је у свеобухватној реформи платног промета у нашој земљи. У име Народне банке Србије, члан је радних тела образованих ради унапређења прописа и пословног амбијента у нашој земљи, као што су укидање обавезне употребе печата и издавања папирне фактуре, унапређење електронског пословања, електронске трговине, електронске управе и друго.

Функцију вицегувернера Народне банке Србије обавља од септембра 2018. године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије у децембру 2022. године изабрана је, на предлог гувернера, за вицегувернера Народне банке Србије у новом шестогодишњем мандату.

Живи у Београду. Удата је и мајка је једног детета.


Вицегувернер Никола Драгашевић

 

DraganaStanic

Никола Драгашевић је рођен 16. јула 1987. године у Крагујевцу.

Дипломирао је 2010. године на Економском факултету у Београду, на смеру Финансије, банкарство и осигурање, као један од најбољих студената своје генерације. Мастер-студије на енглеском језику завршио је 2012. године на истом факултету, на међународном мастер-програму из квантитативних финансија (IMQF)), одбраном мастер-рада на тему „Општи валутни фактори као детерминанта девизног курса српског динара” (Common Currency Factors as a Determinant of Serbian Dinar Exchange Rate).

У Народној банци Србије, у којој је од почетка своје професионалне каријере 2010. године, обављао је послове на свим нивоима. Каријеру је започео у Одељењу за девизно тржиште, где је од маја 2014. до јула 2017. године обављао функцију директора Одељења. Од јула 2017. до октобра 2018. године налазио се на позицији генералног директора Сектора за монетарне операције. Од октобра 2018. године био је на позицији генералног директора Сектора за монетарне и девизне операције.

У име Народне банке Србије, члан је радне групе образоване ради унапређења развоја тржишта капитала.

За вицегувернера Народне банке Србије изабран је, на предлог гувернера, одлуком Народне скупштине Републике Србије у децембру 2022. године, на период од шест година.

Живи у Београду. Ожењен је и отац двоје деце.