Четврта годишња конференција ''Научне мреже за монетарну историју југоисточне Европе'''

Народна банка Србије,  27. март 2009.

Народна банка Србије је била организатор Четврте годишње међународне конференције ''Научне мреже за монетарну историју југоисточне Европе'' – SEEMHN1. Након успешно одржаних конференција у Софији (BNB) 2006, Бечу (OeNB) 2007. и Атини (BoG) 2008, конференција ове научне мреже је одржана 27. марта 2009. у Београду. На скупу је учествовало преко тридесет представника централних банака, економиста и економских историчара из једанаест земаља Европе – Аустрије, Бугарске, Енглеске, Француске, Грчке, Немачке, Румуније, Русије, Словеније, Турске и Србије. Народна банка Србије је чланица ове научне мреже од њеног оснивања и њени представници су учествовали на свим њеним претходним конференцијама.

Главна тема Конференције била је ''Економска и финансијска стабилност у југоисточној Европи у историјској и компаративној перспективи''. У оквиру четири сесије (Финансијска стабилност и монетарна политика, Финансијска стабилизација у међуратном периоду, Пословни циклуси и финансијска стабилност, Хиперинфлација и стабилизација) презентовано је седамнаест стручних радова (Програм конференције ).

Зборник радова са Конференције

Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective : conference proceedings, Fourth South-Eastern European Monetary History Network (SEEMHN)
ISBN 978-86-85277-28-3

Editorial

 1. Common factors in South-East Europe’s business cycles 1899 - 1989
  Matthias Morys, University of York
  Martin Ivanov, Bulgarian Academy of Sciences
 2. „What did guide investors decisions” during the classical gold standard era? The case of Ottoman Empire, 1880-1914
  Ali Coskun Tuncer, LSE and Ondokuz Mayis University
 3. Financial stability, monetary autonomy and fiscal interference: Bulgaria in search of its way, 1879-1913
  Kalina Dimitrova, Bulgarian National Bank
  Luca Fantacci, Bocconi University, Milan
 4. Monetary conditions in the Kingdom of Serbia (1884-1914)
  Branko Hinić, National Bank of Serbia
  Milan Sojić, National Bank of Serbia
  Ljiljana Đurđević, National Bank of Serbia
 5. Banking crisis in Germany and the first step towards recovery
  Martin J. Pontzen, Deutsche Bundesbank
 6. Charles Rist and the French missions in Romania 1929-1933. Why the „money doctors“ failed?
  Dominique Torre, University of Nice Sophia-Antipolis - GREDEG - CNRS
  Elise Tosi, CERAM Business School
 7. Finance and development in Southeast Europe in the interwar period
  Kiril Kossev, University of Oxford
 8. The National Bank of Romania during the years of the Great Depression – 1929-1933
  Elisabeta Blejan, National Bank of Romania
  Brîndusa Costache, National Bank of Romania
  Adriana Aloman, National Bank of Romania
 9. Slovenian banks during Great Depression
  Žarko Lazarević, Institute for Contemporary History, Slovenia
 10. Historical Archives of Societe Generale and economic stability in South-Eastern Europe. Presentation and new perspectives of research
  Xavier Breuil, Historical Archives Société Générale
 11. Foreign long term government loans of Serbia 1862-1914
  Dragana Gnjatović, Faculty of Geo-Economy, Megatrend University
 12. The economic and financial stability in Turkey: a historical perspective
  Yuksel Gormez, Central Bank of Turkey
  Serkan Yigit, Central Bank of Turkey
 13. Foreign financial capital as the catalyst of Serbian economic development before the Second World War
  Vesna Aleksić, Faculty of Geo-Economy, Megatrend University
 14. World financial crisis and behaviour of short-term interest rates – international and domestic aspects
  Đorđe Đukić, Faculty of Economics, University of Belgrade
  Mališa Đukić, Belgrade Banking Academy, Union University
 15. Do the new EU member states form an Optimum Currency Area with the eurozone? Evidence from six Central and Eastern European Countries
  Dimitrios Sideris, Bank of Greece and Panteion University
 16. Essentiality of money and money demand in explosive hyperinflation
  Alexandre Sokić, Pôle Universitaire Léonard de Vinci
 17. Serbian foreign exchange market during 2004-2008
  Mario Jovanović, Ruhr-University Bochum

1«Научна мрежа за монетарну историју југоисточне Европе» – SEEMHN (South Eastern European Monetary History Network) основана je априла 2006. године на иницијативу централних банака Бугарске и Грчке. Окупила је представнике централних банака, економисте и економске историчаре с циљем унапређења знања о економској историји региона, у контексту европског искуства, с фокусом на финансијску и монетарну историју. Такође, у оквиру научне мреже основана је радна група – SEEMHN DCTF (Data Collection Task Force) за формирање базе података земаља у региону о финансијској и монетарној статистици 19. и 20. века.