Осигурање

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.

Новости и саопштења

Прелиминарни резултати стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2020. године
Датум :
17.11.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум :
05.11.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Списак кандидата који испуњавају прописане услове да приступе полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2020. године
Датум :
05.11.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Обавештење о полагању стручног/додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у редовном испитном року, децембар 2020. године
Датум :
03.11.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2020. године
Датум :
05.10.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања