Монетарна и економска статистика југоисточне Европе од деветнаестог века до другог светског рата

Унапређење знања о монетарној историји југоисточне Европе

Научна мрежа за монетарну историју југоисточне Европе (SEEMHN) окупила је финансијске и монетарне историчаре, економисте и статистичаре. Основана je априла 2006. године, на иницијативу централних банака Бугарске и Грчке, с циљем унапређења знања о монетарној историји и политици земаља југоисточне Европе као саставном делу европске историје.

Такође, у оквиру научне мреже основана је радна група – SEEMHN DCTF (Data Collection Task Force) за формирање базе података земаља у региону о финансијској и монетарној статистици 19. и 20. века.

У том смислу, ова научна мрежа организује годишње конференције с фокусом на анализу одређених тема и питања које су повезане са земљама југоисточне Европе како из историјске, тако и из компаративне перспективе.

Оснивање јединствене базе историјских временских серија података за југоисточну Европу

Препознајући потребу за поузданим подацима као основи емпиријских анализа, централне банке Албаније, Грчке, Бугарске, Турске, Румуније, Србије и Аустрије сарађују од 2006. године на успостављању базе монетарних и финансијских података за југоисточну Европу 19. и 20. века. Овај зборник података представља прекретницу у заједничком настојању да се објаве усклађене дугорочне временске серије монетарних, финансијских и других макроекономских варијабли.

seemhn_logos2

Нови зборник података SEEMHN садржи историјске макроекономске податке о југоисточној Европи у 19. и 20. веку. Ови статистички подаци су прикупљени од стране централних банака Албаније, Бугарске, Грчке, Румуније, Србије, Турске и Аустрије.