Шифре плаћања за домаћи и девизни платни промет

Преузмите шифарник (XML):

Шифре за динарска плаћања