Организациона шема

ГУВЕРНЕР
Јоргованка Табаковић
Кабинет гувернера
Сектор за монетарне и девизне операције
Сектор за девизне послове и кредитне односе сa иностранством
Сектор за економска истраживања и статистику
Сектор за финансијску стабилност
Сектор за принудну наплату
Сектор за послове с готовином
Дирекција за законодавно-правне послове
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
Дирекција за информационо - комуникационе технологије
Интерна ревизија
Центар за контролинг
Филијала у Београду (послови са готовином)
Филијала у Новом Саду (послови с готовином)
Филијала у Нишу
Филијала у Крагујевцу
Филијала у Ужицу
Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер
Вицегувернер
Жељко Јовић
Сектор за контролу пословања банака
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Сектор за заштиту корисника финансијских услуга
Центар за посебну контролу - АМL
Центар за супервизију информационих система
Вицегувернер
Ана Ивковић
Центар за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама
Центар за реструктурирање банака
Вицегувернер
Драгана Станић
Сектор за платни систем
Генерални секретар
Гојко Бјелановић
Дирекција за рачуноводство и финансије
Дирекција за опште послове
Дирекција за набавке
Филијала у Београду
(општи послови)
Филијала у Новом Саду
(општи послови)