Пензијски фондови

Основни циљ Народне банке Србије у надзору друштава за управљање добровољним пензијским фондовима део је опште функције успостављања кредибилног финансијског система. Функција Народне банке Србије у овом сегменту финансијских услуга јесте обезбеђивање стабилности и тржишне дисциплине добровољних пензијских фондова кроз јавност рада, адекватност система управљања ризицима и одговорност за деловање друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, као и кроз поверење у рад супервизије.

Народна банка Србије ће тежити успостављању реалне јавности рада, која ће грађанима омогућити да се, у складу са сопственим приоритетима, одлуче за обим ризика који прихватају приступањем одређеном добровољном пензијском фонду. Јавност рада добровољних пензијских фондова пратиће адекватна транспарентност креирања нормативних основа и вршења надзора Народне банке Србије, с циљем контроле процеса од стране стручне, академске и опште јавности и успостављања односа међусобног поверења. Народна банка Србије руководиће се принципима проактивне заштите адекватности управљања средствима чланова добровољних пензијских фондова и принципима превентивног надзора над друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима уопште.

Новости и саопштења

Датум:
28.06.2023.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
09.06.2023.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
29.05.2023.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
10.05.2023.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
20.04.2023.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања