Информације за купце и контакти

Народна банка Србије продаје физичким лицима из земље и иностранства и правним лицима из земље нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца на благајни у седишту, као и на благајнама својих филијала у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Ужицу.

Купци физичка лица из земље и иностранства на продајним местима од благајника добијају налог за уплату вредности коју желе да купе, а уплату обављају у пословној банци. С доказом о уплати подижу вредност, радним даном од 8.30 до 15.30 часова у седишту, а од 8.30 до 15.00 часова у филијалама Народне банке Србије, а за купљену вредност Народна банка им издаје рачун.

Куповина нумизматичког новца и комерцијалних паковања оптицајног кованог новца може се реализовати и путем електронске уплате (коришћењем електронског или мобилног банкарства ) са тачно наведеним подацима:

 • Платилац: Име, презиме, адреса
 • Сврха уплате: куповина нумизматичког новца
 • Прималац: Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд
 • Шифра плаћања: 289
 • Износ: _ _ _ _, _ _  динара
 • Рачун примаоца: 980-707-49
 • Позив на број: _ _ _ _ _ _ ЈМБГ.

Позив на број купац добија од запосленог који врши продају нумизматичког новца и комерцијалних паковања оптицајног кованог новца путем телефонског позива на неком од продајних места Народне банке Србије.

Ако свом пружаоцу платних услуга дате платни налог да платну трансакцију изврши као инстант плаћање, тј. у систему за инстант плаћања Народне банке Србије – IPS НБС систему, новчана средства ће бити пренета на рачун Народне банке Србије за неколико секунди. У супротном, ако не желите да извршите инстант плаћање, ваш пружалац платних услуга дужан је да обезбеди да износ платне трансакције буде одобрен на рачуну Народне банке Србије до краја истог пословног дана када је примио ваш платни налог.

Купац може подићи вредности уколико су средства прокњижена на рачун Народне банке Србије у моменту преузимања вредности.

Све неопходне информације пре и после електронске уплате, купац може добити од запослених на неком од продајних места Народне банке Србије, чији су  подаци наведени на сајту.

За нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца чија је укупна вредност с ПДВ на Обрасцу ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, једнака или већа од 6000 динара, купци физичка лица из иностранства могу извршити повраћај ПДВ-а у року од дванаест месеци од дана отпремања добара у иностранство.

Правна лица из земље за куповину нумизматичког новца и комерцијалних паковања оптицајног кованог новца подносе захтев Народној банци – Сектору за послове с готовином или надлежној филијали Народне банке Србије. У захтеву се наводе врста издања, ознака комплета и количина новца, као и основни подаци купца (назив, адреса, матични број, ПИБ и контакт телефон/факс/имејл). На основу захтева, Народна банка купцу, као основ за уплату, доставља „обавештење”. Овлашћено лице купца, на основу доказа о уплати, купљени нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца преузима на благајни продајног места где су те вредности поручене, радним даном од 8.30 до 15.30 часова у седишту, а од 8.30 до 15.00 часова у филијалама Народне банке Србије. За купљени нумизматички новац Народна банка купцу правном лицу издаје рачун.

Продајна места:

  • Горица Скочић, тел.:+381 11 333-8107; +381 11 333 8114, имејл: gorica.skocic@nbs.rs
  • Раде Мајкић, тел.:+381 11 333-7943, имејл: rade.majkic@nbs.rs
  • Факс: +381 11 2887-670
  • Јелена Агбаба, тел.: +381 21 4880-664, 4880-647, имејл: jelena.agbaba@nbs.rs
  • Факс: +381 21 4880-909