Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Детерминанте и показатељи базне инфлације у Србији и оцена њеног кретања у наредном периоду
  • Осврт 2: Токови капитала према Србији и земљама у окружењу током пандемије
  • Осврт 3: Утицај покретљивости становништва на економску активност
  • Осврт 4: Tржиште рада у Србији у условимапандемије вируса корона
  • Осврт 5: Утицај пандемије на јавни дуг и декомпозицијапромене јавног дуга у Србији

Архива извештаја о инфлацији: