Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Утицај раста произвођачких цена на потрошачке ценe
  • Осврт 2: Допринос грађевинарства расту бруто домаћег производа
  • Осврт 3: Утицај примене нове методологије Анкете о радној снази на показатеље тржишта рада
  • Осврт 4: Оцена утицаја базног ефекта на међугодишњу инфлацију

Архива извештаја о инфлацији: