Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Кретање цена воћа и поврћа у Србиј и ифактори који их опредељују
  • Осврт 2: Кредитни рејтинг током пандемије – Србија и остале земље
  • Осврт 3: Оцена финансијских услова за привреду
  • Осврт 4: Отпорност извоза Србије у условима пандемије
  • Осврт 5: Oчекивани макроекономски ефекти раста цена примарних производа

Архива извештаја о инфлацији: