Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Глобална инфлација и реакције монетарних политика централних банака
  • Осврт 2: Фактори који су утицали на погоршање дефицита текућег рачуна платног биланса у 2022.
  • Осврт 3: Фактори раста цена хране на глобалном нивоу и у Србији и очекивања за наредни период
  • Осврт 4: Утицај метеоролошких услова на цене поврћа и воћа у Србији
  • Осврт 5: Алтернативни сценарији пројекције инфлације, БДП-а и дефицита текућег рачуна платног биланса

Архива извештаја о инфлацији: