Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Signali popuštanja inflatornih pritisaka na globalnom nivou
  • Osvrt 2: Šta nam trenutno govore rezultati anketa o inflacionim očekivanjima
  • Osvrt 3: Skorašnji trendovi u kretanju deviznih rezervi, s posebnim osvrtom na Srbiju
  • Osvrt 4: Ocena platnobilansnih kretanja u 2022. godini u Srbiji i faktora koji su doveli do boljih kretanja od očekivanih u prethodnoj projekciji
  • Osvrt 5: Ocena uslova na tržištu rada Srbije
  • Osvrt 6: Alternativni scenariji projekcije

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali