Istorijat

Potvrđen Zakon o Narodnoj banci Srbije.

Potvrđeni Statuti Narodne banke.

Ukazom kralja Milana Aleksa Spasić postavljen za prvog guvernera.

Aleksa_Spasic

Banka zaključila ugovor sa braćom Kumanudi o zakupu zgrade na uglu Knez Mihailove i Dubrovačke (sada kralja Petra).

Narodna banka otvorila šaltere i započela redovan rad.

Useljena zgrada Narodne banke u Ulici dubrovačkoj (sada kralja Petra)

Dubrovacka-Zgrada-NB

Uplaćeni kapital Narodne banke iznosio je 7, 5 miliona dinara u zlatu.

dokument

Narodna banka otvorila svoje filijale u Skoplju i Bitolju.

filjala-Bitolj

Nakon napuštanja državne teritorije imovina Narodne banke uplovila u Marsejsku luku.

NB-Marsej

Guverner Đorđe Vajfert preko Marseja i Krfa, zajedno sa vladom stigao u Beograd i održao prvi sastanak sa članovima Uprave.

Vajfert

Zakon o Narodnoj banci Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kojim je delatnost emisionog zavoda proširena na čitavu teritoriju Kraljevine.

Donesen Pravilnik o naplati provizija i troškova.

Osvećenje novoizgrađene zgrade Zavoda za izradu novčanica u Topčideru

Nemačke okupacione vlasti donose uredbu o likvidaciji Narodne banke Kraljevine Jugoslavije.

Na okupiranom području Srbije otpočela sa radom Srpska narodna banka.

Zakon o izmeni Zakona o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije kojim je potvrđen kontinuitet i utvrđen novi naziv – Narodna banka Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Zakon o kreditnim i drugim bankarskim poslovima – prelaz na višebankarski sistem.

Narodna banka FNRJ postala Narodna banka Jugoslavije.

Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije i otpočinjanje procesa stvaranja narodnih banaka republika i autonomnih pokrajina.

Nakon secesionističkih akata Slovenije i Hrvatske Narodna banka pušta u opticaj novčanice za vanredne potrebe zemlje.

Makedonija izašla iz jedinstvenog finansijsko-monetarnog sistema SFRJ.

Nakon proglašenja Ustava SR Jugoslavije Narodna banka je preimenovana u emisionu ustanovu nove države koju su činile Republika Srbija i Republika Crna Gora.

Bosna i Hercegovina izašla iz jedinstvenog finansijsko-monetarnog sistema SFRJ.

Međunarodni monetarni fond donosi odluku o prestanku saradnje sa Jugoslavijom usled prestanka njenog postojanja.

Zakon o Narodnoj banci kojim ona, kao pravni sledbenik, preuzima prava i obaveze za teritoriju SR Jugoslavije.

Program za zaustavljanje hiperinflacije i stabilizaciju dinara guvernera Dragoslava Avramovića.

MF priznao konvertibilnost dinara u svim tekućim transakcijama sa inostranstvom.

Narodna banka Jugoslavije nastavila rad kao Narodna banka Srbije.

Zakon o Narodnoj banci, pored guvernera utvrđena su i dva nova organa Monetarni odbor i Savet.