Историјат

Потврђен Закон о Народној банци Србије.

Потврђени Статути Народне банке.

Указом краља Милана Алекса Спасић постављен за првог гувернера.

Aleksa_Spasic

Банка закључила уговор са браћом Кумануди о закупу зграде на углу Кнез Михаилове и Дубровачке (сада краља Петра).

Народна банка отворила шалтере и започела редован рад.

Усељена зграда Народне банке у Улици дубровачкој (сада краља Петра)

Dubrovacka-Zgrada-NB

Уплаћени капитал Народне банке износио је 7, 5 милиона динара у злату.

dokument

Народна банка отворила своје филијале у Скопљу и Битољу.

filjala-Bitolj

Након напуштања државне територије имовина Народне банке упловила у Марсејску луку.

NB-Marsej

Гувернер Ђорђе Вајферт преко Марсеја и Крфа, заједно са владом стигао у Београд и одржао први састанак са члановима Управе.

Vajfert

Закон о Народној банци Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца којим је делатност емисионог завода проширена на читаву територију Краљевине.

Донесен Правилник о наплати провизија и трошкова.

Освећење новоизграђене зграде Завода за израду новчаница у Топчидеру

Немачке окупационе власти доносе уредбу о ликвидацији Народне банке Краљевине Југославије.

На окупираном подручју Србије отпочела са радом Српска народна банка.

Закон о измени Закона о Народној банци Краљевине Југославије којим је потврђен континуитет и утврђен нови назив – Народна банка Федеративне Народне Републике Југославије.

Закон о кредитним и другим банкарским пословима – прелаз на вишебанкарски систем.

Народна банка ФНРЈ постала Народна банка Југославије.

Закон о Народној банци Југославије и отпочињање процеса стварања народних банака република и аутономних покрајина.

Након сецесионистичких аката Словеније и Хрватске Народна банка пушта у оптицај новчанице за ванредне потребе земље.

Македонија изашла из јединственог финансијско-монетарног система СФРЈ.

Након проглашења Устава СР Југославије Народна банка је преименована у емисиону установу нове државе коју су чиниле Република Србија и Република Црна Гора.

Босна и Херцеговина изашла из јединственог финансијско-монетарног система СФРЈ.

Међународни монетарни фонд доноси одлуку о престанку сарадње са Југославијом услед престанка њеног постојања.

Закон о Народној банци којим она, као правни следбеник, преузима права и обавезе за територију СР Југославије.

Програм за заустављање хиперинфлације и стабилизацију динара гувернера Драгослава Аврамовића.

МФ признао конвертибилност динара у свим текућим трансакцијама са иностранством.

Народна банка Југославије наставила рад као Народна банка Србије.

Закон о Народној банци, поред гувернера утврђена су и два нова органа Монетарни одбор и Савет.