Информације за инвеститоре и аналитичаре

Овај део сајта посвећен је домаћим и страним инвеститорима, као и економским истраживачима и аналитичарима, како би се омогућио лак и транспарентан приступ подацима о основним макроекономским и тржишним кретањима у Србији.  Главни циљ формирања посебног дела сајта јесте да се унапреди обострана комуникација централне банке и приватног сектора, домаћег и иностраног, с посебним акцентом на инвеститоре.

Народна банка Србије је припремила Водич за стране инвеститоре како би потенцијалним и постојећим инвеститорима пружила увид у могућности структурирања инвестиције на домаћем финансијском тржишту.


Домаћи и страни инвеститори, као и економски истраживачи и аналитичари, имају могућност заказивања састанака са представницима Народне банке Србије.