Informacije za investitore i analitičare

Ovaj deo sajta posvećen je domaćim i stranim investitorima, kao i ekonomskim istraživačima i analitičarima, kako bi se omogućio lak i transparentan pristup podacima o osnovnim makroekonomskim i tržišnim kretanjima u Srbiji.  Glavni cilj formiranja posebnog dela sajta jeste da se unapredi obostrana komunikacija centralne banke i privatnog sektora, domaćeg i inostranog, s posebnim akcentom na investitore.

Narodna banka Srbije je pripremila Vodič za strane investitore kako bi potencijalnim i postojećim investitorima pružila uvid u mogućnosti strukturiranja investicije na domaćem finansijskom tržištu.


Domaći i strani investitori, kao i ekonomski istraživači i analitičari, imaju mogućnost zakazivanja sastanaka sa predstavnicima Narodne banke Srbije.