Прописи из области финансијске стабилности

Кредитне олакшице

 • Одлука о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
 • Упутство за спровођење одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
 • Преглед јединствених шифара банака које се користе при попуњавању платног налога

Краткорочни кредити

 • Одлука о условима и начину одобравања кредита за хитно обезбеђење ликвидности банака
 • Одлука о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
 • Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
 • Преглед јединствених шифара банака које се користе при попуњавању платног налога

Своп куповина и своп продаја девиза

 • Одлука о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака
 • Одлука о условима и начину обављања спот куповине и спот продаје девиза између Народне банке Србије и банака
 • Упутство за обављање аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза између Народне банке Србије и банака

Регулаторне мере

 • Програм мера за очување финансијске стабилности банакa
 • Меморандум о стратегији динаризације финансијског система