Евиденција платних система

  Адреса интернет презентације оператора платног система Пословно име и адреса седишта оператора платног система

RTGS ПЛАТНИ СИСТЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

Платни систем је утврђен као битан платни систем

Списак учесника
www.nbs.rs Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд

КЛИРИНГ ПЛАТНИ СИСТЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

Платни систем је утврђен као битан платни систем.

Списак учесника
www.nbs.rs Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд

МЕЂУБАНКАРСКИ КЛИРИНГ СИСТЕМ У ДЕВИЗАМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

www.nbs.rs Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд

МЕЂУНАРОДНИ КЛИРИНГ СИСТЕМ У ДЕВИЗАМА

www.nbs.rs Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд

DINACARD ПЛАТНИ СИСТЕМ

www.dinacard.nbs.rs Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд

КЛИРИНГ ЧЕКОВА УБС

Решење о давању дозволе за рад платног система: Г.бр. 8511 од 9.11.2016.

www.ubs-asb.com Удружење банака Србије п.у., Булевар краља Александра 86, 11000 Београд

КЛИРИНГ ДИРЕКТНИХ ЗАДУЖЕЊА УБС

Решење о давању дозволе за рад платног система Г.бр. 9087 од 2.12.2016.

www.ubs-asb.com Удружење банака Србије п.у., Булевар краља Александра 86, 11000 Београд

IPS ПЛАТНИ СИСТЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

www.nbs.rs Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд