Операције на отвореном тржишту

Народна банка Србије операције на отвореном тржишту спроводи куповином и продајом хартија од вредности – ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици

 

Преглед аукцијске трговине хартијама од вредности којима НБС обавља операције на отвореном тржишту

По данима одржавања аукција

По месецима одржавања аукција:

Саопштења

Датум:
31.05.2023.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
24.05.2023.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
17.05.2023.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
10.05.2023.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
03.05.2023.
Извор:
Кабинет гувернера