Аукције краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности

Народна банка Србије може, у складу са Одлуком о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности, одобравати банкама кредите у динарима с роком доспећа до годину дана на основу залоге хартија од вредности, ради одржавања ликвидности банака.

Ове кредите Народна банка Србије одобрава на аукцијама, на основу залоге хартија од вредности које гласе на динаре, без девизне клаузуле, чија је минимална рочност 90 дана и чији је издавалац Народна банка Србије, Република Србија, међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач стана држава и чији је кредитни рејтинг агенција за процену рејтинга Standard&Poor’s или Fitch-IBCA утврдила са ААА, односно Moody’s са Ааа и домаће привредно друштво чији је бонитет Агенција за привредне регистре оценила најмање оценом ’(Д) Прихватљив бонитет’ или које има другу оцену свог бонитета/кредитне способности која је одговарајућа оцени бонитета ’(Д) Прихватљив бонитет’.

Саопштења

Датум:
23.05.2014.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
20.05.2014.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
22.04.2014.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
25.03.2014.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
25.02.2014.
Извор:
Кабинет гувернера