Статистика

Надлежност Народне банке Србије у области статистике


Народна банка Србије прикупља, обрађује и објављује статистичке податке из своје надлежности на основу чланова 68-70 Закона о Народној банци Србије којима се уређује обавеза за правна лица и предузетнике о евидентирању, прикупљању, обради и достављању одређених података.

Опширније

Подаци по статистичким областима

Најновији објављени подаци

Датум:
22.05.2024.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
15.05.2024.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
30.04.2024.
Извор:
Сектро за економска истраживања и ститистику
Датум:
26.04.2024.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
23.04.2024.
Извор:
Сектор за монетарна истраживања и статистику