Статистика

Надлежност Народне банке Србије у области статистике


Народна банка Србије прикупља, обрађује и објављује статистичке податке из своје надлежности на основу чланова 68-70 Закона о Народној банци Србије којима се уређује обавеза за правна лица и предузетнике о евидентирању, прикупљању, обради и достављању одређених података.

Опширније

Подаци по статистичким областима

Најновији објављени подаци

Датум :
25.02.2021.
Извор :
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум :
25.02.2021.
Извор :
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум :
17.02.2021.
Извор :
НБС
Датум :
17.02.2021.
Извор :
НБС
Датум :
22.01.2021.
Извор :
Сектор за економска истраживања и статистику