Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2012. godini

2012. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
19. januar 9,50 -25
9. februar 9,50 0
8. mart 9,50 0
12. april 9,50 0
10. maj 9,50 0
7. jun 10,00 +50
12. jul 10,25 +25
9. avgust 10,50 +25
6. septembar 10,50 0
9. oktobar 10,75 +25
8. novembar 10,95 +20
14. decembar 11,25 +30