Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2018. godini

2018. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
11. januar 3,50 0
8. februar 3,50 0
14. mart 3,25 -25
12. april 3,00 -25
10. maj 3,00 0
7. jun 3,00 0
12. jul 3,00 0
9. avgust 3,00 0
6. septembar 3,00 0
8. oktobar 3,00 0
8. novembar 3,00 0
6. decembar 3,00 0