Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2018. години

2018. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
11. јануар 3,50 0
8. фебруар 3,50 0
14. март 3,25 -25
12. април 3,00 -25
10. мај 3,00 0
7. јун 3,00 0
12. јул 3,00 0
9. август 3,00 0
6. септембар 3,00 0
8. октобар 3,00 0
8. новембар 3,00 0
6. децембар 3,00 0