Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2013. години

2013. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
17. јануар 11,50 +25
5. фебруар 11,75 +25
12. март 11,75 0
11. април 11,75 0
14. мај 11,25 -50
6. јун 11,00 -25
11. јул 11,00 0
8. август 11,00 0
10. септембар 11,00 0
18. октобар 10,50 -50
7. новембар 10,00 -50
17. децембар 9,50 -50