Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2013. godini

2013. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
17. januar 11,50 +25
5. februar 11,75 +25
12. mart 11,75 0
11. april 11,75 0
14. maj 11,25 -50
6. jun 11,00 -25
11. jul 11,00 0
8. avgust 11,00 0
10. septembar 11,00 0
18. oktobar 10,50 -50
7. novembar 10,00 -50
17. decembar 9,50 -50